Ugebrevet

 

Indlæggene i denne klumme står for dens regning, hvis navn står under den enkelte uge, fremførte synspunkter dækker derfor ikke nødvendigvis klubbens holdning, men censur vil kun finde sted, hvor gældende dansk lovgivning er overtrådt, ved personangreb eller anden upassende adfærd

Det er ingen naturlov, at formanden og webmaster skal skrive disse ugebreve.

Derfor, har du noget på hjerte - stort eller småt, så benyt muligheden gennem dette talerør.

 

 

Opdateret d. 19.4.2015

Ugebrevet 18/4 2015

Som det efter weekenden kan læses på rulleteksten, så vil denne side ikke længere blive opdateret, og i den anledning er det vel også på sin plads, at den gamle webmoster skriver det sidste ugebrev med lidt nostalgiske tilbageblik på årene, siden har eksisteret.

Det var med vemod, at jeg efter 10 år og utallige opdateringer overlod tjansen til Kenneth, mest fordi jeg havde mistet gejsten efter de mange år, men også fordi jeg følte, at siden kunne trænge til, at der kom nye øjne og tanker på banen.
Desværre er Kenneth så også blevet ramt af, at ungdommens sorgløshed og overskud står for fald, når virkeligheden banker på døren. Dette, kombineret med at klubberne er på vej mod en egentlig sammenlægning har de facto gjort siden overflødig, og derfor er det kun en naturlig konsekvens, at den gradvis lukkes ned, hellere end at den fremstår som en spøgelsesside som så mange andre indenfor flyvning.

Da jeg i efteråret 2000 meldte mig til teoriholdet, var det første, jeg lagde mærke til, den venlighed og åbenhed, jeg blev mødt med.
Og selv om det var på den tid, hvor UL'erne ikke var sådan helt accepterede, så mødte jeg i Møller og Ove et par gutter, som virkeligt ville og kunne være noget for os, der søgte ind i miljøet.

Den ildhu, som de 2 formænd lagde for dagen, gjorde, at man følte sig velkommen fra første dag og hurtigt blev en del af "kliken".
Det var en befrielse for ikke mindst et logemenneske som mig at konstatere, at her var der et åbent og uformelt fællesskab og sammenhold, som man frit kunne tilmelde sig.
En stor hyldest herfra til de daværende og senere undervisere, der gjorde deres tjeneste af kærlighed til flyvningen og på den måde holdt sammen på mennesker af vidt forskellig observans, som ofte kun havde det ene til fælles, nemlig et brændende ønske om at flyve.

Klubaftener, hvor bla. a. kommercielle piloter tog sig af os newbies uden nogen hovskisnovski overhovedet, blev hurtigt en naturlig del af hverdagen, som gennem årene har bidraget utroligt meget til mit liv, og jeg lider da også af et beskedent håb om, at min tilstedeværelse har betydet lignende positive oplevelser for dem, der er kommet til siden.

På et tidspunkt fik noget egentlig ligegyldigt personfnidder så lov til at tage en del af sammenholdet som gidsel. Dette krydret med stærke æresfølelser og stivnakkethed gjorde så desværre, at Ove, som nok stod som den største katalysator for medlemstilgang, ikke følte, at han længere kunne være del af sammenholdet, og at det i mine øjne var og er noget rigtig lort, behøver jeg vist ikke pointere.
Nu fik vi så en ny formand, som så samtidigt blev formand for begge klubber, og den frygt for, hvordan fremtiden ville forme sig på pladsen, blev hurtugt afløst af et fantastisk godt lederskab.
Lad mig slå fast, at det i min optik ville have bidraget med et meget større antal nye medlemmer, hvis Ove havde været der med sin ildhu herfor og sit store netværk, men vi fik nu i Christian Iver en formand, som via sin til tider næsten selvudslettende personlighed kunne samle stridende fraktioner i klubben.
Det har klublivet siden hen nydt godt af.

Vi har nu i Jørgen Gram fået den 2. meget kompetente og vellidte formand for begge klubber, og som han er startet ud, ser jeg fremtiden for os etablerede klubmedlemmer meget positivt, velkommen Jørgen, og du skal vide, at hvis du mangler opbakning eller en hjælpende hånd, så er jeg sikker på, at du har alle medlemmer i begge klubber bag dig.

Det ømme punkt er og har altid været problematikken omkring manglende tilgang af nye medlemmer. Det skylder vi hinanden at gøre noget ved, erfarinegen har vist os, at annoncer i Ugeavisen ikke længere rækker, så lad os være kreative med lidt nytænkning, også hos dig, Ove, som jo mere end nogen anden er den, der har stået fadder til dannelse af klubben i sin nuværende form.

Nu er jeg jo også´efterhånden blevet et gammelt fjols, men lad mig dog alligevel være åben for nye tiltag. Jeg er ikke og skal aldrig være på Fjolsbog eller andre af de i mine øjne associale medier, men hvis den slags er fremtiden, så lad os da tage dem i brug, der må da være medlemmer, som er mindre fordomsfulde omkring disse fænomener end mig. Hvad venter I på?

Som situationen er nu, hvor vi er mange, der nærmer sig støvets år, er det vel også på tide at mindes de medlemmer af begge klubber, der ufrivilligt har forladt os. Med fare for at glemme nogen vil jeg dog alligevel nævne dem, der ifølge min hukommelse har takket af, Jeppe, Leif, Dagmar og Kaj, æret være deres minde, og lad andre ildsjæje komme til for at fylde det tomrum, som de har efterladt.

Vi har i UL-klubbem og har haft mange, der gennem stor indsats har leveret kvalitet til klublivet, lad mig i flæng nævne Kjeld, Louis, Ib, Thorvald og ikke mindst Christian Holst, tusind tak for det uselviske arbejde, I gennem tiden har ydet, uden jeres indsats var der ikke nogen klub.

Jeg vil nu takke af og afslutningsvis udtale et ønske om, at den nye fælles hjemmeside, som er på vej, må blive en succes, hvor vi kan blive holdt orinterede til glæde for ikke bare klubbernes men hele landets flyentusiaster.

Jacob

 

 

Referat generaforsamling 2015

Referat fra Ordinær generalforsamling I Haderslev UL-flyveklub Torsdag d. 19. februar 2015 Fremmøde: En halv snes medlemmer var mødt frem. Det samme som sidste år.

Valg af dirigent: Jørgen Gram blev, traditionen tro, foreslået og valgt, og gav ordet videre til Christian Iver.

Formandens beretning: Beretningen blev taget til efterretning, og vil kunne læses på hjemmesiden.

Regnskab: Kjeld Mastrup fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud 2014 på 3698,03 kr. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Ingen

Kontingent: Fortsætter uændret med 100 kr.

Valg til bestyrelsen: Til formand blev valgt Jørgen Gram og nyt bestyrelsesmedlem blev Mikkel Frank, som erstatter Christian Holst der ikke genopstillede.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Evt: Livlig snak om de sædvanlige emner.

Ref. Louis

 

 

Ugebrevet 05-01-2015

Godt Nytår til jer alle i Flyveklubben !

Her på den første søndag i det nye år, var jeg på vej for at nyde det dejlige solskin. Vores vej førte os forbi Tønder flyveplads.

Så vi ku´ jo lige ønske godt nytår til flyvevennerne der ! På pladsen foran hangarene stod OYHPN og skinnede i solen og rundt om maskinen var pilot og teknikkere/selvbyggere i gang med at foretage eftersyn og klargøring til testflyvning.

OYHPN er en Rotorway kit-helikopter. Projektet hat været undervejs nogen tid, men nu er projektet flyvende.

Det var spændende at se opstart og take of. Flot arbejde er det som I kan se på billederne.

Der er fløjet ca. 10 timer og der er gang i testflyvnings programmet. Tillykke med resultatet til ejerne !
venlig hilsen

Christian Iver

 

 

 

 

ugebrevet 2014

ugebrevet 2013

ugebrevet 2012

ugebrevet 2011

ugebrevet 2010

ugebrevet 2009

ugebrevet 2008

ugebrevet 2007

ugebrevet 2006

ugebrevet 2005

ugebrevet 2. halvår 2004

ugebrevet 1. halvår 2004

ugebrevet 2003

 

Til top

Til forsiden